Estudi sobre la Situació Laboral de la Dona Immigrant

El projecte ha volgut identificar situacions discriminatòries i de desigualtat, presents en la realitat laboral, familiar i social de les dones immigrants, així com els factors que les creen de cara a l'elaboració de programes de lluita contra la discriminació ajustats a les seves necessitats.

Després de la realització de quatre taules de treball a Andalusia, Catalunya, Madrid i València, en què han participat experts i treballadors d'administracions, institucions, ONG, en l'àmbit de la inserció laboral d'immigrants i en l'àmbit de la dona immigrant; i on la Fundació ACSAR, va col·laborar a la taula de treball realitzada a Catalunya; s'ha pogut recollir informació d'interès, opinions i propostes específiques rellevants per tenir en compte a l'hora de treballar de cara a millorar la situació sociolaboral de les dones immigrants.

Si voleu conèixer els resultats de l'Estudi pot consultar el següent informe:

Estudi sobre la Situació Laboral de la Dona Immigrant