Trajectòries socials i integració dels joves nouvinguts a Catalunya

Aquest estudi, que es va dur a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, analitza les trajectòries socials, educatives i laborals dels joves d’origen estranger residents a la província de Barcelona en comparació amb la resta de Catalunya, a partir de l’explotació de dades de la darrera Enquesta de Joventut de Catalunya, corresponent a l’any 2012.

L’estudi identifica alguns reptes importants pel què fa a la integració dels i les joves d’origen immigrant i pretén aportar dades i elements de millora de la política pública a la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya.

Podeu descarregar l'estudi a l'apartat de MONOGRAFIES.

Trajectòries socials i integració dels joves nouvinguts a Catalunya