Nou Projecte Europeu UNINTEGRA

UNINTEGRA és un nou projecte que desenvolupa ACSAR en el marc d'un consorci europeu integrat per Universitats i que té per objecte facilitar la inclusió social dels refugiats de guerra. Amb el suport de la Comissió Europea, per nmitjà del fons AMIF, desenvolupa activitats en dos grans eixos:


ACSAR dirigeix i coordina les activitats a Grècia juntament amb la Universitat d'Atenes (NKUA) i amb la col.laboració de la Universitat de Vic (Uvic). El projecte té el suport de l'ACNUR, i es desenvolupa amb entitats locals gregues com el Greek Forum of Migrants (GFM), l'Ajuntament d'Atenes, PRAKSIS i Solidarity Now.


El projecte preveu organitzar dues Conferències Internacionals a Grècia per identificar les millors pràctiques i projectes d'èxit provat en la incusió social des rerfugiats. També l'organitzaciño de tallers deformacio i cooperacio tècnica per a les persones que quotidianament treballen amb els refugiats, amb l'objectiu de illorar la seva competència tècnica. També s'organitzaran estades de professionals i voluntaris sobre el terreny per participar en programes de suport emocional, acompanyament, apoderament i activació dels refugiats especialment pel que fa a la inserció laboral


App4Refs

Una de les activitats destacades del projecte és la creació d'una aplicació per mòvil adreçada als refugiats atrapats a Grècia. Es tracta que, d'una manera molt fàcil i intuitiva, sense barreres d'idioma i pensada per a tot tipus d'usuaris, els refugiats puguin localitzar sobre el terreny serveis i activitats, i accedir a informació i assessorament fiable.


UNINTEGRA ha celebrat el aquest gener el seu kick off meeting a Grècia, hostatjat per la Universitat d'Atenes. Hi han participat els socis de Projecte: Universitat de Santiago de Compostela, Universitat del Minho (Portugal), Universitat de Vic i la Fundació ACSAR.


En coincidència amb el kick-off meeting d'UNINTEGRA, es van posar en marxa els treballs de la App4Refs.


Un focus group format per 12 persones refugiades col.laboradores del Greek Forum of Migrants van participar en un Test de Concepte per començar a treballar com serà l'aplicació, la forma i els continguts que tindrà.


La importància d'aquest grup és molt alta, ja que projectes similars han fracassat per no tenir en compte des del principi les necessitats reals dels beneficiaris als quals les aplicacones anaven destinades. El mes de març està previst un segon test, aquest cop d'usabilitat, i s'espera disposar d'un primer prototip el mes de juny.Nou Projecte Europeu UNINTEGRA