Participa al Programa Socioeducatiu i de Suport Emocional per a les persones refugiades a Grècia

La Fundació ACSAR, partint de la seva experiència envers el dret d’asil, les migracions i la societat diversa a Catalunya, es sensibilitzà amb la situació que patien les persones refugiades que arriben a Grècia.

Per mitjà de la cooperació, la Fundació duu a terme el Projecte Xeflis des del 2016, per a acompanyar, activar i apoderar a les persones nouvingudes. El Projecte neix per prestar suport emocional a les persones refugiades i impulsar-ne la recuperació psicològica i l’activació. Per mitjà de l’organització d’activitats lúdiques, culturals, esportives i formatives als centres d’acollida, s’ha aconseguit millorar la qualitat de vida de les persones refugiades, la recuperació de l’estabilitat emocional, la reestructuració de la seva vida diària i la socialització amb el seu nou entorn.

Paral·lelament al treball d’acompanyament personal, la Fundació ACSAR implementa el projecte europeu UNINTEGRA, amb el qual fa un pas endavant duent a terme activitats per a la integració i inclusió social de les persones refugiades.

Per a assolir els bons resultats ha estat essencial la participació de persones professionals i voluntàries provinents de Catalunya que, amb esperit solidari, han realitzat estades a Grècia per oferir a les persones refugiades una arribada més càlida i un suport per a afrontar el futur amb empenta.

Aquest juny tornem al terreny ¿T’hi apuntes?

S'obre el termini d'inscripció i selecció de persones interessades en participar en el Programa Socioeducatiu i de Suport Emocional per a les persones refugiades, implementat per la Fundació ACSAR a Grècia. Es formaran equips multidisciplinars per dur a terme les activitats d’acompanyament, apoderament, activació, integració social i inclusió.

Es requereixen perfils amb coneixements i/o experiència en àmbits com:

- Activitats per a la inclusió i integració social

- Educació en el lleure

- Emprenedoria o orientació laboral

- Activitats d’acompanyament personal

- Esports i Activitats artístiques i culturals

- Psicologia

- Idiomes

- Noves tecnologies

- Teràpia ocupacional

No obstant, també es contemplen aportacions des d’altres disciplines.

Les estades a Grècia suposen un treball de:

a) Capacitació: s’imparteix una formació prèvia d’eines per al treball amb persones refugiades i activitats de team building.

b) Intervenció directa amb la realització d’activitats.

c) Activitats de gestió tècnica d’equips i d’activitats

Ets estudiant? Pots plantejar la possibilitat de realitzar les pràctiques del teu grau de formació a través del Programa Socioeducatiu i de Suport Emocional per a les persones refugiades a Grècia.

Com, quan i on?

L’estada d’intervenció directa es duu a terme en el termini d’un mes.

Les activitats es desenvolupen en els centres i entitats gregues amb les quals la Fundació ACSAR col·labora.

Les despeses de transport, allotjament i manutenció són a càrrec de les persones participants.

Requisits essencials d’inscripció:

  • Nivell operatiu d'anglès. Es valorarà coneixements d'àrab, farsi i/o francès.
  • Curriculum Vitae actualitzat.
  • Carta de presentació on constin els motius de participar en el Programa.

Podeu fer arribar la vostra documentació o plantejar qualsevol dubte a: participacio@fundacioacsar.org

Participa al Programa Socioeducatiu i de Suport Emocional per a les persones refugiades a Grècia