Portal de la immigració

Un dels compromisos actuals consisteix sens dubte en l’organització dels sabers; en una gestió i una capitalització de la informació que permeti realitzar una reflexió amb horitzons llunyans, a partir de l’observació de la realitat social, dels seus canvis i les seves interaccions.

En aquest sentit, la Fundació ACSAR ha desenvolupat un programa fonamentat en la tecnologia de Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). El propòsit d’aquest programa és de desplegar un entorn virtual d’accés lliure susceptible d’organitzar la informació relativa al fenomen migratori a Barcelona com a base per provocar intercanvis i promoure la reflexió.

El portal permet veure l’evolució sociodemogràfica de la migració a la ciutat de Barcelona des de l’any 2000, així com crear mapes amb la informació sociodemogràfica, per nacionalitats, districtes, barris i àrees estadístiques bàsiques.

¿Què és un SIG?

El SIG és una eina que permet la gestió i l’anàlisi de grans volums d'informació amb correlat espacial, en aquest cas, informació relacionada amb el fenomen de la immigració en el municipi de Barcelona. Bàsicament es tracta d'una banda, de dades demogràfiques de base; d'altra, dades relacionades amb entitats, organitzacions i institucions dedicades a la promoció de la integració de l'immigrant i, finalment, dades sobre serveis socials bàsics destinats al desenvolupament de tota la ciutadania (corresponents aquests últims a diferents esferes de la política pública: empadronament, cultura, educació, salut, treball, habitatge). La posada en marxa del SIG per al tractament del fenomen immigratori ha permès la territorialització de les variables que ho defineixen i l'obtenció de cartografia com a resultat de la interrelació de les mateixes.

El SIG aplicat al fet immigratori no només suposa tenir a l’abast un conjunt d'eines de tractament, anàlisi i presentació de la informació, sinó també disposar d’un marc integrador per a abordar l'estudi de la immigració. Això és així gràcies a que permet d’observar en tota la seva magnitud les expressions del fenomen en el context sòcioespacial en que es desenvolupa, superant problemes com la fragmentació i la manca de connectivitat de la informació. D’aquesta manera aquelles persones que interessades en el fenomen migratori (decidint sobre la seva destinació, proposant vies d'acció o formant part del mateix), poden observar i estudiar cartogràficament l'expressió del mateix en el Municipi de Barcelona, des de diferents punts de vista, objectius i necessitats, d'una manera integradora que aporti el component espacial a l'anàlisi. 

Visiti el portal
de la immigració


Aquest programa s’ha realitzat en col·laboració amb:

  • - L’Ajuntament de Barcelona, Àrea de Benestar i Cohesió Territorial
  • - La Caixa Catalunya – Obra Social
  • - La Universitat de Barcelona (UB): Laboratori de Cartografia de la Facultat de Geografia i Història.
  • - La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Departament d’Antropologia Social i Cultural.
  • - Diputació de Barcelona