Asil, refugi i protecció internacional

L’aprofitament de la trajectòria històrica de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats és als orígens de la Fundació. Aprofundir i prestigiar el concepte d’asil a la nostra societat no només ha de millorar la situació de les persones que cerquen aquest tipus d’acollida sinó que va lligat al model de país i a la construcció d’una societat democràtica. En col·laboració amb les diverses entitats de la societat civil, universitat, i institucions publiques, aquest és l’espai on es vol crear la marca de referència a Catalunya.

La Fundació ACSAR enfoca la seva activitat en diversos àmbits: formació, mitjançant cursos i seminaris per a professionals, institucions i entitats relacionades amb la matèria; col·laboració amb universitats, a fi de millorar la presencia d’aquests temes en els continguts acadèmics; campanyes de difusió i sensibilització per a ampliar el coneixement de l’asil al conjunt de la societat, així com les diverses causes que el provoquen, amb èmfasi en les discriminacions per raó de gènere; assessorament a institucions públiques sobre asil, refugi i protecció internacional; i elaboració de documents de referència en la matèria.