Asil, refugi i protecció internacional: Publicacions

Monografies

Programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Grècia

Programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Grècia

El programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats de guerra a Grècia té com a objectiu la millora de les condicions de vida, acollida i integració dels refugiats de guerra que es troben a Grècia.

El programa s'executa amb estades d'equips de voluntaris que realitzen les intervencions després de les formacions específiques.

Document: breu presentació del projecte.

Descarrega'l

El dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere (2a edició)

El dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere (2a edició)

Actualment al món hi ha 75 països que criminalitzen les relacions consentides entre persones del mateix sexe. Queda molta feina a fer en la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI i en la lluita contra la persecució i la discriminació de les persones LGBTI arreu del món, i malauradament encara hi ha massa persones que es veuen obligades a fugir de casa seva i a sol·licitar la protecció internacional en un altre país fruit de la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.

Les noves directives europees d’asil reconeixen que les persones perseguides per la seva orientació sexual, i també per la seva identitat de gènere, són susceptibles de rebre protecció internacional. No obstant això, en la pràctica, el procediment d’asil encara no té prou garanties per a les persones LGBTI.

És per això que tant des de la Fundació ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats), la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i l’Asociació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI), entitats que tenim com objectius compartits la defensa dels drets humans i especialment la defensa dels drets de les persones refugiades i immigrades, vam decidir celebrar, el passat 30 d’octubre de 2015, la segona edició de la Jornada sobre el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere.

Com en la primera jornada, s’ha volgut editar una publicació que reculli els principals temes tractats a la jornada i apunti una sèrie de recomanacions i conclusions sobre la matèria. En aquest cas, la publicació gira al voltant de dos eixos: un primer eix centrat en els procediments d’asil i la gestió de les demandes d’asil per part de les persones LGBTi que sol·liciten protecció internacional, i un segon eix que analitza la situació dels sol·licitants de protecció internacional LGBTi als dispositius d’acollida, aportant bones pràctiques com, per exemple, les del Programa LGBT de la Comunitat de Madrid.

Publicació disponible en català i en castellà.

Descarrega'l

El dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere

El dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere

Davant la creixent persecució i repressió que pateixen les persones LGBTI arreu del món, es fa patent la necessitat de garantir l’accés dels membres d’aquest col·lectiu a la protecció internacional en el si de la Unió Europea i, al mateix temps, lluitar pel reconeixement de les seves llibertats i drets fonamentals als seus països d’origen. Sobre la base de la Jornada sobre el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere organitzada per la Fundació ACSAR i el Col·legi d’Advocats Penal Internacional (CAPI), el passat 18 de novembre de 2013, s’ha considerat pertinent recopilar un conjunt d’articles elaborats pels ponents que van participar-hi, profunditzant en l’anàlisi de la persecució del col·lectiu LGBTI en continents com l’africà, la situació actual del Sistema Europeu Comú d’Asil i el cas concret del procediment d’asil i la tramitació de les sol·licituds de protecció internacional de les persones LGBTI a Espanya.

Descarrega'l