Mobilitat humana: Projectes

El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya

El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya

L'anàlisi sobre el retorn voluntari des de Catalunya vol recollir l'ampli ventall de possibilitats que s'ofereix als immigrants que volen retornar als seus països d'origen, el volum del seu ús i els principals actors públics i privats que hi treballen. L'objectiu és establir un mapa i un estat de la qüestió sobre aquest àmbit de cara a valorar la creació de nous serveis centralitzats d'informació, suport i acompanyament.

Llegeix-ne més