Mobilitat humana: Publicacions

Anuaris

Inmigración y Crisis Económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro

Inmigración y Crisis Económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro

Dirigida per Eliseo Aja, Joaquín Arango i Josep Oliver Alonso, l'Anuari d'Immigración a España, Edició 2010, analitza les conseqüències de l'actual crisi econòmica sobre el fenomen migratori a Espanya: els impactes en el mercat de treball dels immigrants, els fluxes migratoris cap a Espanya, així como les actituds de la nostra societat envers la immigració en un escenari de crisi. La publicació ofereix un enfocament multidisciplinar de caràcter polític, sociològic, econòmic i jurídic. L'edició 2010 de l'Anuari ofereix, a més, un debat entre experts sobre quines polítiques migratòries són més oportunes per a després de la crisi en el cas espanyol. Coeditat per CIDOB, Diputació de Barcelona, Fundación Ortega-Marañón, Unicaja, Fundació ACSAR i el Centro de Estudios Andaluces.

Llegeix-ne més

Monografies

Trayectorias de jóvenes de origen diverso en Barcelona. Explorando tendencias y patrones

Trayectorias de jóvenes de origen diverso en Barcelona. Explorando tendencias y patrones

Publicació de l'any 2017 sobre la realitat dels i les joves d'origen divers a la ciutat de Barcelona, que inclou una sèrie de propostes i recomanacions dirigides a les administracions públiques.

L'estudi aborda les trajectòries de joves d'origen divers a la ciutat de Barcelona mitjançant entrevistes biogràfiques a diversos joves fills d'immigrants residents a Barcelona que o bé van néixer aquí o van arribar-hi quan eren petits. Es posa el focus en qüestions com la identificació amb la ciutat i les relacions amb els respectius països d'origen, les possibles discriminacions que han pogut patir i com han construir la seva xarxa d'amistats, al mateix temps que es fan una sèrie de recomanacions i propostes dirigides a les Administracions públiques per afrontar millor aquesta qüestió.

Coordinat per la Fundació ACSAR i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa", l'estudi va ser realitzat per Ricard Zapata-Barrero, Dirk Gebhardt i Vittoria Emmanuella Bria del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració de la Universitat Pompeu Fabra (GRITIM-UPF).

Document en castellà.

Descarrega'l

Programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Grècia

Programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Grècia

El programa de suport socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats de guerra a Grècia té com a objectiu la millora de les condicions de vida, acollida i integració dels refugiats de guerra que es troben a Grècia.

El programa s'executa amb estades d'equips de voluntaris que realitzen les intervencions després de les formacions específiques.

Document: breu presentació del projecte.

Descarrega'l

Codesenvolupament. Un estudi en l’àmbit local de l’Hospitalet de Llobregat

Codesenvolupament. Un estudi en l’àmbit local de l’Hospitalet de Llobregat

Estudi que ofereix, en primer lloc, una visió àmplia del què és el codesenvolupament, analitzant les diferents propostes conceptuals, i aprofundint en l’actual debat sobre la vinculació entre el fenomen migratori i el desenvolupament de les societats. En segon lloc, el llibre recull el treball d’investigació de camp del codesenvolupament fet a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, que inclou una anàlisi dels diferents actors, les propostes de codesenvolupament que fins ara s’han liderat des de la ciutat, per a finalment establir les potencialitats que els diferents actors socials de l’Hospitalet de Llobregat tenen per posar en marxa noves iniciatives de codesenvolupament.

Descarrega'l