Mobilitat humana: Publicacions

Anuaris

Inmigración y Crisis Económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro

Inmigración y Crisis Económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro

Dirigida per Eliseo Aja, Joaquín Arango i Josep Oliver Alonso, l'Anuari d'Immigración a España, Edició 2010, analitza les conseqüències de l'actual crisi econòmica sobre el fenomen migratori a Espanya: els impactes en el mercat de treball dels immigrants, els fluxes migratoris cap a Espanya, així como les actituds de la nostra societat envers la immigració en un escenari de crisi. La publicació ofereix un enfocament multidisciplinar de caràcter polític, sociològic, econòmic i jurídic. L'edició 2010 de l'Anuari ofereix, a més, un debat entre experts sobre quines polítiques migratòries són més oportunes per a després de la crisi en el cas espanyol. Coeditat per CIDOB, Diputació de Barcelona, Fundación Ortega-Marañón, Unicaja, Fundació ACSAR i el Centro de Estudios Andaluces.

Llegeix-ne més

Monografies

Codesenvolupament. Un estudi en l’àmbit local de l’Hospitalet de Llobregat

Codesenvolupament. Un estudi en l’àmbit local de l’Hospitalet de Llobregat

Estudi que ofereix, en primer lloc, una visió àmplia del què és el codesenvolupament, analitzant les diferents propostes conceptuals, i aprofundint en l’actual debat sobre la vinculació entre el fenomen migratori i el desenvolupament de les societats. En segon lloc, el llibre recull el treball d’investigació de camp del codesenvolupament fet a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, que inclou una anàlisi dels diferents actors, les propostes de codesenvolupament que fins ara s’han liderat des de la ciutat, per a finalment establir les potencialitats que els diferents actors socials de l’Hospitalet de Llobregat tenen per posar en marxa noves iniciatives de codesenvolupament.

Descarrega'l