Societat diversa: Projectes

Avaluació de l'Estratègia Antirumors de Barcelona

Avaluació de l'Estratègia Antirumors de Barcelona

El projecte pretén avaluar el funcionament i els resultats de l'estratègia antirumors iniciada el 2010 per l'Ajuntament de Barcelona. En aquests anys d'aplicació, l'estratègia s'ha anat extenent a altres institucions públiques i ha aconseguit rebre l'interès d'altres administracions públiques de l'Estat i de l'Europa, com una bona pràctica de lluita contra el racisme i la xenofòbia, amb un gran potencial de replicabilitat. Aquesta anàlisi ha de permetre la seva revisió i la seva exportació a altres contextos.

Llegeix-ne més
Estratègia antirumors per prevenir el racisme

Estratègia antirumors per prevenir el racisme

El projecte Antirumors pretén impulsar i consolidar a diverses ciutats espanyoles una estratègia de comunicació i sensibilització a llarg termini basada en l'experiència de l'estratègia antirumors de Barcelona, amb l'objectiu de contrarestar els estereotips negatius, els tòpics i els falsos rumors que circulen sobre la immigració i la diversitat cultural, que poden derivar en actituds discriminatòries i racistes i que dificulten la interacció i la convivència a la nostra societat.

Llegeix-ne més
Avaluació del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar

Avaluació del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar

Procés d’avaluació del Programa d'Acompanyament al Reagrupament Familiar de l'Ajuntament de Barcelona, que ha de permetre valorar els impactes i els efectes sostinguts en el temps del programa des d’una perspectiva holística, extensa i multidimensional de la realitat humana, tant individual com grupal. L'avaluació inclou la recollida i sistematització de dades sobre la gestió del Programa així com informació sobre la valoració dels participants i dels agents externs col·laboradors.

Llegeix-ne més