Estratègia antirumors per prevenir el racisme

El projecte es desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments de Sabadell, Getxo, Fuenlabrada i el Cabildo de Tenerife. Inclou com a principals activitats, l'anàlisi de l'estratègia antirumors de Barcelona, la identificació dels principals estereotips negatius i falsos rumors a cada ciutat, la recopilació d'informació rigorosa que desmenteixi els falsos rumors detectats, la creació de les xarxes antirumors a les quatre ciutats, la formació d'agents antirumors, el disseny d'estratègies concretes de sensibilització a cada ciutat, l'elaboració de materials per a les estratègies de sensibilització, la implementació i avaluació de les estratègies de sensibilització, l'avaluació externa del projecte, i la difussió de resultats.

El projecte s'inicia l'1 de desembre de 2012 i finalitza l'1 de desembre de 2013. Compta amb el suport d'Open Society Foundations, Consell d'Europa i Obra Social de "La Caixa", i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el Cabildo de Tenerife i els ajuntaments de Sabadell, Getxo i Fuenlabrada.

Estratègia antirumors per prevenir el racisme