El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya

A Espanya es venen desenvolupant programes de retorn voluntari d'immigrants des de mitjans dels anys vuitanta. Però és a partir de 2008, arran de la crisi econòmica i amb l'increment de la demanda, especialment de nacionals llatinoamericans, quan s'estableix l'actual sistema de programes estatals. Avui dia existeix un ampli ventall de programes publics i privats als quals acollir-se. A Catalunya, el retorn voluntari ha estat menor en relació al volum de població immigrada. Només el 12% de les persones retornades provenien de Catalunya, mentre que hi resideix el 23% de la població estrangera de tot l'Estat. Les causes d'un menor ús poden ser diverses, des d'una menor demanda de retorn, fins a una manca de serveis d'informació i d'entitats especialitzades en aquests programes. L'anàlisi vol valorar les diferents variables que incideixen en aquest menor ús dels programes de retorn voluntari, i promoure la inclusió als actuals serveis d'atenció a persones estrangeres la informació, orientació i acompanyament als processos de retorn voluntari, tant en la línia d'atenció social, com de capitalització de l'atur i de reintegració amb projectes productius.

El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya