Programa de suport als refugiats de guerra. Projecte Xeflis

Més de 50.000 persones refugiades i sol·licitants d'asil encara es troben bloquejades a Grècia i viuen en condicions precàries.

El llarg temps viscut als camps o en assentaments irregulars els ha afectat negativament en termes socials i psicològics.

Molts han perdut l’esperança i el desig de seguir endavant. Davant el tancament de les fronteres i la finalització del programa de reubicació de la Unió Europea ens cal oferir un futur esperançador a aquestes persones.

Es requereixen projectes innovadors dirigits a facilitar el retorn a la vida activa, la integració i la inclusió social de les persones refugiades; iniciatives plantejades amb la seva participació i d’acord amb les seves necessitats reals.

La Fundació ACSAR, partint de la seva experiencia envers el dret d’asil, les migracions i la societat diversa a Catalunya, duu a terme des del 2016 a Grècia un Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats, el Projecte Xeflis.

El Projecte Xeflis ha rebut el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i del Fons Català de Cooperació.

Per mitjà d’activitats lúdiques, culturals, esportives i formatives als centres d’acollida millorem la qualitat de vida de les persones refugiades, la recuperació de l’estabilitat emocional, la reestructuració de la seva vida diària i la socialització amb el seu nou entorn.

Treballem les emocions per mitjà de la imatge, el so i la interpretació per potenciar la recuperació de l’autoestima de les persones refugiades.

Algunes de les activitats del Projecte Xeflis són:

  • • Activitats d’educació en el lleure
  • • Emprenedoria i orientació laboral
  • • Activitats esportives
  • • Activitats artístiques i culturals
  • • Activitats de creixement personal
  • • Formació en idiomes
  • • Formació en noves tecnologies

El Programa s'inspira en els resultats d’èxit provat dels projectes envers els refugiats dels Balcans desenvolupats durants els anys 90 des de Catalunya. I singularment el Programa de Voluntaris per Bòsnia i la Fundació Autònoma Solidària a Croàcia i Eslovènia.

El Projecte Xeflis es fonamenta en els principis d’actuació promoguts per ACNUR i la seva Oficina a Grècia. I parteix d’una anàlisi realitzada sobre el terreny i compartida per les ONGs gregues que treballen amb els refugiats. Proposa la participació de voluntaris, entitats i el conjunt de la societat civil

El Xeflis disposa de perfil a Facebook i Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/XeflisRefugeesProject/
Twitter: @XeflisProject