Sessions d’Assessorament Jurídic

SESSIONS INFORMATIVES

Les sessions informatives per a persones sol·licitants d’asil, refugiades i immigrants de la Fundació ACSAR tenen com a finalitat primordial donar orientació i assistència en matèria de protecció internacional, incloent-hi tant el dret d’asil com la protecció subsidiària. Així mateix, s’admeten casos relacionats amb estrangeria, especialment aquells en els quals concorren raons humanitàries o d’arrelament amb certa vinculació a la matèria d’asil i refugi. 

Sessions col·lectives impartides per professionals amb experiència que treballen en l’àmbit dels drets humans i la protecció internacional en entitats de reconegut prestigi. En cada sessió, es duu a terme una atenció personalitzada al cas de cada usuari i es resolen els seus dubtes concrets.