Entre els anys 2013 i 2019 van adquirir la nacionalitat espanyola un total de 233.414 persones. Entre tots aquests anys, destaca el 2014 com aquell en el que van obtenir la nacionalitat més persones, 58.419. Per la seva banda, el 2017 va ser en el que es van produir un menor nombre d’adquisicions, 17.591.

Disgregant les dades, es pot comprovar com no hi ha importants diferències entre sexes pel que fa a les adquisicions de nacionalitat.

Pel que fa als grups d’edat, el comprès entre els 5 i 9 anys i els 35 i 44 anys sol ser aquell amb un major nombre d’adquisicions, la majoria provinents d’Amèrica del Sud

Per últim, cal remarcar que el motiu principal d’adquisició sol ser la residència.