Entre els cursos 2001-2002 i 2019-2020 es va produir un augment de l’11,24% en el total d’alumnes estrangers en centres educatius de Catalunya, passant del 3,66% al 14,9% del total dels alumnes. Durant tots aquests anys, la gran majoria d’aquests alumnes (un 80%, aproximadament) han estat matriculats en centres públics. Disgregant les dades per sectors i nivells educatius, es poden obtenir diverses conclusions.

Respecte a l’educació infantil i primària, un gran augment del total d’alumnes estrangers (del 3,87% al 16,99%). Al voltant d’un 80% en centres públics.

En l’educació especial, un augment similar al del nivell educatiu anterior (del 3,85% al 16,71%). Tot i això, un repartiment més equitatiu entre centres públics i privats (al voltant d’un 45% en aquests últims).

Pel que fa a l’Educació Secundària Obligatòria, l’augment del percentatge d’alumnes estrangers ha estat lleugerament menor (del 4,38% al 12,85%). La gran majoria, en centres públics.

El batxillerat ha estat el nivell educatiu amb un menor augment d’alumnes estrangers (d’un 1,63% a un 8,41%). Una vegada més, la gran majoria en centres públics.

Per últim, pel que fa a Cicles de Grau Mitjà i Superior i programes de formació i inserció s’ha produït un augment similar al de l’Educació Secundària Obligatòria, estant matriculats la gran majoria d’alumnes estrangers en centres públics.