Sol·licituds d’asil a Catalunya i Espanya

Les sol·licituds d’asil a Espanya van augmentar dramàticament a partir de 2015, arribant al pic màxim el 2019, amb 118.264 sol·licituds. El 2020, però, el tancament de fronteres a causa de la pandèmia de Covid-19 i l’augment de restriccions a la mobilitat...

14è Curs en Matèria d’Asil i Protecció Internacional

Activitats < 14è Curs en Matèria d’Asil i Protecció Internacional CONTINGUTS L’objectiu del 14è Curs en Matèria d’Asil i Protecció Internacional és proveir a aquelles persones interessades en matèria d’asil i d’apatrídia amb la base...