Entre el 2002 i el 2019 hi havia un total de 16.488.983 persones estrangeres amb autorització de residència a Catalunya.

Disgregant les dades, es pot observar com anualment se sol atorgar entre 50.000 i 100.000 autoritzacions de residència més a homes que a dones.

Per grups d’edat, la gran majoria d’autoritzacions de residència es donen als grups d’edat compresos entre els 25 i els 49 anys.

Així mateix, des del 2009, s’ha produït un important augment dels règims de residència de lliure circulació per la Unió Europea, assolint nivells similars als de règim general.

El primer continent (o zona geogràfica) de nacionalitat de les persones amb autoritzacions de residència és la Unió Europea, seguida d’Àfrica, Amèrica del Sud i Central, Àsia, resta d’Europa i Oceania.

La majoria de tipus d’autorització des del 2010 són de llarga durada.