Sol·licituds d’asil a Catalunya i Espanya

Les sol·licituds d’asil a Espanya van augmentar dramàticament a partir de 2015, arribant al pic màxim el 2019, amb 118.264 sol·licituds. El 2020, però, el tancament de fronteres a causa de la pandèmia de Covid-19 i l’augment de restriccions a la mobilitat...

Creixement migratori a Catalunya

Entre el 2000 i el 2019 es va produir a Catalunya un creixement migratori d’1.277.655 persones. Els anys 2001 i 2002 van ser aquells amb un major creixement, amb 135.931 i 149.537 persones, respectivament. Per la seva banda, els anys 2012 i 2013 van ser els que...

Autoritzacions de residència a Catalunya

Entre el 2002 i el 2019 hi havia un total de 16.488.983 persones estrangeres amb autorització de residència a Catalunya. Disgregant les dades, es pot observar com anualment se sol atorgar entre 50.000 i 100.000 autoritzacions de residència més a homes que a dones. Per...