Entre els anys 2002 i 2019 es va concedir la nacionalitat espanyola a un total de 389.450 persones. Els anys 2013 i 2019 van ser aquells en els que es va concedir a un major nombre de persones: 73.468 i 53.084, respectivament. Per la seva banda, els anys 2002 i 2003 van ser aquells amb un menor nombre de concessions: 4802 i 6152.

Disgregant les dades, es pot comprovar com no hi ha importants diferències entre sexes pel que fa a les concessions de nacionalitat. Tot i això, pel que fa als grups d’edat, el comprès entre els 35 i els 44 anys sol ser aquell que rep un major nombre de concessions.