Entre el 2000 i el 2019 es va produir a Catalunya un creixement migratori d’1.277.655 persones.

Els anys 2001 i 2002 van ser aquells amb un major creixement, amb 135.931 i 149.537 persones, respectivament. Per la seva banda, els anys 2012 i 2013 van ser els que van tenir un major decreixement, amb -50.891 i -55.858 persones migrants.

Tenint en compte el creixement natural i el creixement total, es pot comprovar com la gran majoria d’aquest últim a Catalunya és gràcies al creixement migratori.