Entre els anys 2013 i 2018 no es van produir canvis significatius pel que fa a la llengua inicial, llengua d’identificació i llengua habitual a Catalunya. Així ho determina l’última enquesta d’usos lingüístics, de l’any 2018, que es realitza de forma quinquennal.

El castellà continua estant en primera posició com a llengua inicial. Entre el 50 i el 55% de la població catalana considera que utilitza aquest idioma de forma preferencial. En segona posició, es troba el català, llengua inicial d’entre un 30 i un 31% de la població catalana. Entre les llengües inicials estrangeres, l’àrab continua sent la més destacada: al voltant d’un 2% de la població catalana la identifica com a llengua inicial.

Així mateix, el castellà supera al català pel que fa a llengua d’identificació (un 46,6% respecte a un 36,3%) i llengua habitual (un 48,6% respecte a un 36,1%).