MIGRALab

MigraLab és un projecte que la Fundació ACSAR està impulsant des de l’any 2018, 10 anys després que el Pacte Nacional per a la Immigració recollís la necessitat d’establir un Observatori sobre les Migracions i el Refugi a Catalunya. La finalitat d’aquest projecte és el d’oferir a institucions, món acadèmic i societat civil la possibilitat d’accedir en un mateix espai a dades sobre immigració i refugi a Catalunya. D’aquesta manera, volem crear un espai que faciliti les activitats de recerca i investigació en aquest sector, la precisió en el delineament de polítiques públiques, i l’accés a informació oficial i veraç per tal de combatre estereotips i impressions errònies. Actualment, MigraLab està en fase de construcció i des de la Fundació ACSAR estem realitzant una recollida d’indicadors i anàlisis de dades existents, per tal d’acostar-nos a aquest l’objectiu.

ANÀLISIS DE DADES

ARTICLES I INDICADORS

ARTICLES SOBRE MIGRACIONS D'ARREU

‘MÉS ENLLÀ DE LA ZONA MEDITERRÀNIA: LA RECEPCIÓ DE SOL·LICITANTS D'ASIL FORA DE LES METRÒPOLIS‘ [ANG]

L’ARTICLE DE RAFIK ARFAOUI ANALITZA L’ARRIBADA DE SOL·LICITANTS D’ASIL A LES ZONES RURALS I PETITES CIUTATS DE LA REGIÓ D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES A FRANÇA DES DE 2015. AMB UN ENFOCAMENT ETNOGRÀFIC I CARTOGRÀFIC PARTICIPATIU, L’ESTUDI REVELA COM AQUESTES COMUNITATS LOCALS S’HAN TRANSFORMAT PER ACOLLIR ELS SOL·LICITANTS D’ASIL, DESTACANT LA SOLIDARITAT I LES ADAPTACIONS ESPACIALS EN LLOCS AMB CAPACITATS LIMITADES.

‘DESCONSTRUINT LA GUERRA ALS MIGRANTS‘ [CAT]

La gestió política i la repressió policial del moviment de persones s’ha convertit en una “qüestió de seguretat” aparentment crucial per a les societats europees, impulsada per una securitització que promou la venda de tecnologies frontereres i fomenta un racisme institucional profund, tot mentre s’externalitzen les responsabilitats i les violacions de drets humans a les fronteres i s’ignora el context geopolític global que influeix en els moviments migratoris.

‘INFORME SOBRE LES MIGRACIONS AL MÓN EL 2024‘ [CAST]

RECOMENEM L’INFORME DE L’ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DE LES MIGRACIONS (OIM) SOBRE LES MIGRACIONS ARREU DEL MÓN EL 2024. A L’ARTICLE TROBAREM NO NOMÉS UN DOCUMENT ESTUDI SOBRE RUTES DE MIGRACIONS, EVOLUCIÓ DE LES DESIGUALTATS I REFLEXIONS SOBRE GOVERNABILITAT GLOBAL SOBRE LES MIGRACIONS, ENTRE ALTRES; SINÓ TAMBÉ UNA WEB INTERACTIVA AMB INFORMACIÓ MOLT DETALLADA I DESGLOSADA SOBRE LA SITUACIÓ DE LES MIGRACIONS A TOT EL PLANETA.

‘PACTE EUROPEU DE MIGRACIÓ I ASIL‘ [CAT]

ARRAN DE L’APROVACIÓ DEL NOU PACTE EUROPEU PER AL CONTROL DE L’ARRIBADA DE MIGRANTS I REFUGIADES AL TERRITORI DE LA UNIÓ EUROPEA, SÓN MOLTES LES ENTITATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS QUE HAN EXPRESSAT LA SEVA PREOCUPACIÓ ENVERS LA LEGISLACIÓ RESULTANT. DES DE LA FUNDACIÓ DESTAQUEM L’INFORME QUE HA PRESENTAT LA COMISSIÓ CATALANA D’ACCIÓ PEL REFUGI (CCAR), TOT I QUE ANIMEM A CONTINUAR AMB LA RECERCA A TRAVÉS D’ALTRES ENTITATS COM AMNISTIA INTERNACIONAL, EL CEAR O SAVE THE CHILDREN, ENTRE ALTRES.

‘QUÈ ÉS EL “PLA RUANDA” AMB EL QUE EL REGNE UNIT VOL COMBATRE LA IMMIGRACIÓ ILEGAL (I ELS PAÏSOS D’AMÈRICA LLATINA ALS QUE BUSCA EXTENDRE’L)‘ [CAST]

EL REGNE UNIT FIRMA UN ACORD AMB EL PAÍS CENTRE AFRICÀ PER LA DEPORTACIÓ DE PERSONES QUE ARRIBEN AL PAÍS BRITÀNIC DE MANERA IRREGULAR. ORGANITZACIONS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS ALERTEN DEL PERILL DE LA CREACIÓ DE TAL PRECEDENT, AIXÍ COM DE LA POR DE QUE SIGUI UN PRIMER PAS CAP A UN PLA MÉS AMPLI.

ANÀLISI DE DADES PRÒPIES

Resultats de l’informe sobre l’estat de la immigració a Catalunya el 2021

La Fundació ACSAR hem elaborat i publicat un informe sobre la situació de les persones migrades i d’origen divers a Catalunya. Aquest Informe sobre l’estat de la immigració a Catalunya té per objectiu analitzar la situació migratòria catalana de manera transversal, posant especial èmfasi en les condicions de vida de la població migrada al nostre país. És per això que el document està estructurat al voltant de quatre grans eixos que fan referència al nivell d’accés dels diferents col·lectius migrants a l’educació, l’habitatge, la salut i el treball. Així mateix també pretén visibilitzar les discriminacions i desigualtats que la població migrada experimenta en aquests àmbits, fonamentals per al gaudi d’una vida digna i vivible i pilars de l’estat del benestar. Trobareu l’informe sencer a Publicacions.

Sol·licituds d’asil a Catalunya i Espanya

Les sol·licituds d’asil a Espanya van augmentar dramàticament a partir de 2015, arribant al pic màxim el 2019, amb 118.264 sol·licituds. El 2020, però, el tancament de fronteres a causa de la pandèmia de Covid-19 i l’augment de restriccions a la mobilitat han determinat una baixada del 25% en el nombre de sol·licituds (88.762).

El col·lectiu d’edat que més sol·licituds d’asil realitza a Espanya és el comprès entre els 18 i 34 anys, tot i que cal destacar que el 2020, prop del 18% dels sol·licitants d’asil eren menors d’edat (15.930).

Pel que fa a Catalunya, el 2020 també s’observa una baixada de les peticions d’asil i protecció internacional, que se situen en 9.614 en comparació a les 13.278 a les que s’havia arribat l’any anterior.

Resultats del Baròmetre d’opinió sobre immigració a Catalunya

La Fundació ACSAR va posar en marxa a principis del present any el Baròmetre d’opinió sobre percepcions i actituds amb relació a la població d’origen estranger a Catalunya, un projecte que pretén oferir una millor comprensió de les actituds públiques en relació amb la immigració. A Catalunya, feia anys que no es feia una enquesta tractant aquesta temàtica i amb unes dimensions com les que s’han tingut ocasió d’assolir.