Fins al 2007, any d’inici de la crisi financera global, es va produir un augment en el nombre total de persones ocupades a Catalunya. A partir d’aquell any, descens progressiu fins al 2013 d’aproximadament un 10%. Del 2014 al 2019, un augment del 5% que es va veure frenat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Pel que fa a les persones de nacionalitat estrangera, els efectes de la crisi del 2007 en la taxa d’ocupació ha estat clarament més greu que en les de la nacionalitat espanyola, produint-se un descens de gairebé el 23% fins al 2014 (11,5% en les de nacionalitat espanyola). La crisi de la COVID-19, així mateix, ha estat més notòria en les persones de nacionalitat estrangera, amb una reducció de la taxa de treball de gairebé un 6% al llarg de l’any 2020 (en comparació amb un 1,5% en les de nacionalitat espanyola).