Activitats

Projecte UNINTEGRA (2018)

CONTINGUTS

El projecte UNINTEGRA tenia com a objectiu donar resposta a les necessitats de la població refugiada a Grècia, treballant en dos nivells: directament amb els nouvinguts per tal d’abordar les necessitats bàsiques d’inclusió, i treballant per la promoció d’actituds receptives a les societats d’acollida.

Aquest projecte es va realitzar en partenariat amb la Universitat de Santiago de Compostela, la National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), la Universitat de Minho, la Fundació Universitaria Balmes i el Consell Local de Santiago de Compostela.

MÉS INFORMACIÓ

ACSAR Internacional