Què fem

La Fundació ACSAR és una organització sense ànim de lucre que, bastant-se en els criteris d’excel·lència i incidència, té com a objectiu l’estudi de les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural. 

Missió

La Fundació ACSAR estudia la realitat social en relació amb les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural. 

Visió

Augmentarem els coneixements de la societat civil en l’àmbit de les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural, consolidant-nos com a organització de referència en l’estudi d’aquests fenòmens, i contribuint al foment de la cohesió social.

Valors

Coneixement: Fomentem l’anàlisi i el coneixement sobre les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural.

Compromís: Contribuïm a la cohesió social, no només mitjançant l’estudi, sinó també treballant amb persones en risc d’exclusió. 

Incidència: Treballem en xarxa per a ser un actor rellevant en l’estudi de la realitat social i en el disseny de les polítiques públiques.  

Història

INICIS

Nascuda l’any 2005, i heretant la trajectòria i experiència de l’Associació ACSAR (que des dels anys setanta, havia estat referent en matèria d’asil i refugi tant a Catalunya com a Espanya), la Fundació ACSAR pretén ser un instrument útil per a la societat, promovent el coneixement i l’estudi, amb la finalitat de contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa i generant cohesió social. 

NOVA ETAPA

La Fundació ACSAR ha viscut recentment un procés de renovació, mitjançant el qual pretén modernitzar-se i adaptar-se a la nova realitat social. Promoure la creació de l’Observatori sobre les Migracions i el Refugi a Catalunya és l’element cabdal d’aquesta nova etapa.

ACTUALITAT

Amb seu a Barcelona, la Fundació ACSAR analitza la realitat social tractant d’incidir en el disseny de polítiques públiques tant locals com globals. Tot i això, no s’oblida que la investigació i la reflexió no es poden dur a terme sense conèixer de primera mà la realitat social; per això, continua assessorant de forma regular a persones migrades en risc d’exclusió.

La Fundació ACSAR pretén, també, mobilitzar a un ampli nombre d’actors socials, treballant en xarxa amb centenars d’entitats, així com amb institucions públiques i societat civil. L’objectiu és ser una organització referent a nivell nacional pel que fa a l’estudi de les migracions, la mobilitat i la cohesió social.