Què fem

Missió

La Fundació ACSAR és una organització sense ànim de lucre que, basant-se en els criteris d’excel·lència i incidència, té com a objectiu l’estudi de les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural, així com l’assessorament jurídic en matèria d’asil i refugi i les activitats de cooperació internacional en aquest àmbit.

Visió

Augmentem els coneixements de la societat en l’àmbit de les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural, consolidant-nos com a organització de referència en l’estudi d’aquests fenòmens, i contribuint al foment de la cohesió social. Creiem en el poder transformatiu i empoderant del coneixement i la informació, per la qual cosa l’assessorament jurídic a persones migrades, refugiades i sol·licitants d’asil és cabdal en la visió de la fundació. 

Valors

Coneixement: Fomentem l’anàlisi i el coneixement sobre les migracions, la mobilitat humana i la diversitat cultural.

Compromís: Contribuïm a la cohesió social, no només mitjançant l’estudi, sinó també treballant amb persones en risc d’exclusió. 

Incidència: Treballem en xarxa per a ser un actor rellevant en l’estudi de la realitat social i en el disseny de les polítiques públiques.  

Col·lectiu de persones beneficiàries

Les persones i col·lectius beneficiaris de les activitats de la Fundació ACSAR varien segons les distintes línies d’acció de l’entitat, essent el conjunt de la població i societat civil la beneficiària última dels nostres esforços:

Sessions informatives: les beneficiàries immediates de les sessions informatives en matèria de procediments d’asil i refugi són els usuaris assistents (entre 5 i 10 per sessió), en la seva majoria persones immigrants, sol·licitants d’asil i refugiades. Així mateix, les sessions estan obertes a professionals del sector i serveixen complementàriament d’activitat formativa.

Formació i sensibilització: a través de l’organització i celebració de taules rodones, xerrades, debats, cursos, jornades i formacions, la fundació s’adreça a juristes, advocades, educadores i assistentes socials, estudiants, membres del món acadèmic i qualsevol persona interessada en el tema de les migracions i l’asil. El nombre de beneficiaris varia molt depenent de l’activitat: mentre que els cursos compten amb l’assistència mitjana de 10-15 persones, les activitats de sensibilització són obertes al públic general i compten amb una mitjana d’uns 20-30 assistents.

Observatori de les migracions i el refugi: mitjançant l’estudi i anàlisi dels moviments migratoris, la interculturalitat i la mobilitat humana, així com el treball en xarxa amb altres entitats del sector, pretenem incidir en la confecció de polítiques públiques i generar fonts d’informació veraç a l’abast de tothom.

Cooperació internacional: a través de la col·laboració amb altres entitats catalanes i socis local en terreny, la Fundació ACSAR duu a terme projectes internacionals de cooperació i acció humanitària, centrats principalment en la defensa dels drets humans de grups vulnerables -en especial dones i infants- en camps de refugiats al Líban. 

Història

INICIS

Nascuda l’any 2005, i heretant la trajectòria i experiència de l’Associació ACSAR (que des dels anys setanta, havia estat referent en matèria d’asil i refugi tant a Catalunya com a Espanya), la Fundació ACSAR pretén ser un instrument útil per a la societat, promovent el coneixement i l’estudi, amb la finalitat de contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa i generant cohesió social. 

NOVA ETAPA

La Fundació ACSAR ha viscut recentment un procés de renovació, mitjançant el qual pretén modernitzar-se i adaptar-se a la nova realitat social. Promoure la creació de l’Observatori sobre les Migracions i el Refugi a Catalunya és l’element cabdal d’aquesta nova etapa.

ACTUALITAT

Amb seu a Barcelona, la Fundació ACSAR analitza la realitat social tractant d’incidir en el disseny de polítiques públiques tant locals com globals. Tot i això, no s’oblida que la investigació i la reflexió no es poden dur a terme sense conèixer de primera mà la realitat social; per això, continua assessorant de forma regular a persones migrades en risc d’exclusió.

La Fundació ACSAR pretén, també, mobilitzar a un ampli nombre d’actors socials, treballant en xarxa amb centenars d’entitats, així com amb institucions públiques i societat civil. L’objectiu és ser una organització referent a nivell nacional pel que fa a l’estudi de les migracions, la mobilitat i la cohesió social.