Transparència

Estatuts

Polítiques

Memòries

Estatuts de la Fundació

La Fundació ACSAR, amb NIF G63823173, es va constituir l’any 2005 i consta inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de Catalunya amb el número 2196, així com al Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de Catalunya amb el número 712.

 

DESCARREGA

Política de gènere i igualtat
Política ambiental
Memòria 2020

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2020.

 

DESCARREGA