Activitats

XVI Curs en matèria d’asil i protecció internacional

CONTINGUTS

L’objectiu general és capacitar els assistents per detectar els refugiats i els potencials refugiats i saber derivar-los a les instàncies corresponents. Capacitar a professionals a efectes de desenvolupar-se amb suficiència en el coneixement teòric i pràctic en matèria d’asil i d’apatrídia, i en el seu cas, orientar, assistir i portar la defensa de casos. Es pretén assolir l’objectiu general mitjançant classes dirigides per professionals amb amplia experiència en el sector, basades en els fonaments jurídic-teòrics i projectades a la praxi i les seves peculiaritats.

Pel que fa als objectius específics del curs, es vol donar a conèixer degudament el significat dels conceptes; identificar a la praxi els diferents motius legals de persecució, determinants que una persona pugui ser reconeguda com a refugiada i beneficiària del Dret d’Asil; conèixer el contingut i l’abast d’aquest dret; i conèixer els altres supòsits de protecció regulats a la legislació vigent i els seus motius: La Protecció Internacional Subsidiària i l’Autorització de Residència per motius humanitaris.

Els continguts específics de cada sessió es poden consultar al programa.

 

HORARI

Del 12 de març al 30 d’abril. Els dimarts i dijous de 19h a 21h online (via Zoom).

ON

Via telemàtica (via Zoom).

CONFIRMAR ASSISTÈNCIA:

Mitjançant el formulari d’inscripcions: 

https://forms.gle/1TXcn4ozYGQtv2ZG8 

Enviant mail a facsar@fundacioacsar.org

Trucant al +34 933 043 023