Transparència

Estatuts

Polítiques

Memòries

Auditories

Estatuts de la Fundació

La Fundació ACSAR, amb NIF G63823173, es va constituir l’any 2005 i consta inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de Catalunya amb el número 2196, així com al Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de Catalunya amb el número 712.

 

DESCARREGA

Política de gènere

Consulta la política de gènere de la Fundació ACSAR, el document estratègic que informa totes les nostres accions.

 

DESCARREGA

Política ambiental

Consulta la política ambiental de la Fundació ACSAR, d’aplicació a la gestió diària de l’entitat.

 

DESCARREGA

Memòria 2023

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2023.

 

DESCARREGA

Memòria 2022

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2022.

 

DESCARREGA

Memòria 2021

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2021.

 

DESCARREGA

Memòria 2020

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2020.

 

DESCARREGA

Memòria 2019

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2019.

 

DESCARREGA

Memòria 2018

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2018.

 

DESCARREGA

Memòria 2017

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2017.

 

DESCARREGA

Memòria 2016

Consulta les activitats que la Fundació ACSAR va realitzar al llarg de l’any 2016.

 

DESCARREGA

Auditoria 2022

Consulta l’informe d’auditoria del 2022

 

DESCARREGA

Auditoria 2021

Consulta l’informe d’auditoria del 2021

 

DESCARREGA

Auditoria 2020

Consulta l’informe d’auditoria del 2020

 

DESCARREGA

Auditoria 2019

Consulta l’informe d’auditoria del 2019

 

DESCARREGA

Auditoria 2018

Consulta l’informe d’auditoria del 2018

 

DESCARREGA

Auditoria 2017

Consulta l’informe d’auditoria del 2017

 

DESCARREGA

Auditoria 2016

Consulta l’informe d’auditoria del 2016

 

DESCARREGA

Auditoria 2015

Consulta l’informe d’auditoria del 2015

 

DESCARREGA