La Fundació ACSAR i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) hem realitzat una petita enquesta sobre l’accés a Internet de les famílies migrants. Amb una reduïda mostra de 202 persones, les dades que s’han obtingut marquen una aproximació a la realitat greument preocupant:

  • El 40% de les persones migrants enquestades declara que la seva família no té accés a Internet a casa.
  • El 86% de les persones migrants enquestades no teletreballa o no té accés a teletreball.
  • El 70% de les persones migrants enquestades no coneix com accedir a les gestions administratives online.
  • El 45% dels fills i filles de les persones migrants enquestades no té accés a educació online.